Rádi bychom rozšířili a dále zkvalitňovali naše služby. Budeme rádi, když naše snažení podpoříte jakýmkoliv darem na

účet č. 5314555001/5500

V případě zájmu o vystavení potvrzení daru se na nás neváhejte obrátit.

vyhledávání
Fér podnikatel

přihlášení člena
nové členství
Anketa
Už jste někdy naletěli?
 

Aktuálně

 

Vážení spotřebitelé,

 
snažíme se vylepšovat naše služby. V současné době klademe důraz na komunikaci se spotřebitelem, abychom dosáhli co nejkvalitnějších
výsledků.

 

 

Sídlo a poradna našeho Sdružení:
Bělehradská 235/118, Praha 2 - Vinohrady, 120 00           tel: + 420 775 476 090

___________________________________________________________________________________

Jak se připojit k hromadnému trestnímu oznámení na IFP + sledujte aktuální
vývoj v kauze hromadného trestního oznámení IFP – pravidelně aktualizováno

Polská jablka s nepovoleným množstvím pesticidu

Polská jablka s pesticidy

V rámci kontrol přítomnosti cizorodých látek v čerstvém ovoci Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila na tuzemském trhu jablka kontaminovaná nepovoleným množstvím pesticidu chlorpyrifos. Inspektoři vzorek závadné šarže odebrali v provozovně společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Jedná se o jablka odrůdy Golden Delicious a předmětnou šarži do ČR odeslala společnost APPLEX SP Z.O.O., Sadkowice, Polsko.

 

Rozbor laboratoře SZPI ve vzorku jablek prokázal přítomnost pesticidu chlorpyrifos v množství 0,084 mikrogramu na kilogram (mg/kg), což více než osminásobně překračuje zákonem stanovený limit 0,01 mg/kg. S kontrolovanou osobou inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Zdroj: SZPI

Desatero pro utrácení na Vánoce

Předvánoční doba a samotné Vánoce totiž nejsou jen svátky klidu a míru, ale také svátky plné aktivity, výdajů a samozřejmě i starostí. Myslete na to, že dodržováním uvedeného desatera si zajistíte mnohem více pohody a klidu a to nejen o těchto svátcích, ale i o těch následujících.

 1. 1) Neberu si půjčku na vánoční dárky ani na Vánoce jako takové, nepodléhám emocím, které jsou v tomto čase všudypřítomné. Vyvaruji se impulsivním nákupům.
 2. 2) Pokud si už úvěr musím (musíme umřít a platit daně) vzít, tak od seriózních institucí – banky, družstevní záložny a značkové nebankovní úvěrové instituce.
 3. 3) Pokud mi nechtějí tyto instituce půjčit, nikam dál nejdu, neboť zřejmě nejsem úvěruschopný. Dostávám se tak, byt vynuceně, do bodu 1) a to je dobře.
 4. 4) Když už si nemohu pomoci a musím si půjčit, čímž ale poruším bod 1) a navíc mi je seriózní instituce ochotna peníze poskytnout, tak si vyberu správný produkt – pro účely nenadálých výdajů například kreditní kartu, kde se při vrácení peněz v bezúročném období neplatí úroky. Už méně je vhodný spotřebitelský úvěr. Na tzv. mikropůjčky, které jsou snadno dostupné, zapomeňte.
 5. 5) Bohužel si chci půjčit, banka je ochotna mi půjčit a já už mám vybraný nejvhodnější produkt, pak nastává fáze porovnání úvěrových nabídek jednotlivých finančních institucí. Porovnat imaginární věc, jako je půjčka, lze stejně lehce, jako to dělám při porovnání ceny jakéhokoliv jiného zboží. Úvěr si nikdy neberu pod časovým tlakem a ve stresu.
 6. 6) Porovnání úvěrových produktů je paradoxně srozumitelnější a jasnější, než spotřebního zboží, protože u úvěrů existuje tzv. RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů), tedy celkové náklady za úvěr vyjádřené ročně v procentech, zatímco u ceny zboží nic takového neexistuje. Následně tak mohu být nepříjemně překvapen nárůstem vedlejších nákladů (pojištění, poštovné, balné apod.).
 7. 7) Po opadnutí nadšení z Vánoc, úvěr svědomitě splácím i přesto, že dárky třeba neměly patřičný úspěch.
 8. 8) A teď pozor - nepůjčuji si znovu na splácení původního úvěru na Vánoce. Tím bych se dostal do spirály dluhů, ze které je cesta ven velmi obtížná.
 9. 9) v novém roce si každý měsíc budu vytvářet drobnou rezervu na výdaje příštích Vánoc, abych si už nemusel znovu půjčovat a tím tak porušovat bod 1) tohoto desatera.

10)  Vánoce nejsou jen o penězích a nákladech, přemýšlím, jak je   šťastně prožít tak, abych se kvůli tomu nezadlužil a následně pak i nezbláznil. Pokud už jsou s Vánocemi spojené vyšší výdaje, směřuji je do zvelebení bydlení, jako určitou investici.

 

zdroj:Patrik Nacher bankovnípoplatky.com

 


 

Potravinářská inspekce uzavřela restauraci v pražské tržnici SAPA

Uzavřená restaurace v pražské tržnici SAPA

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) společně s Policií ČR (PČR) provedla kontrolu v pražské tržnici SAPA, kde na místě uložila okamžitý zákaz užívání části prostor v restauraci Thi Ai Lien Le, Libušská 319/126, Praha.

 

V částech provozovny navazujících na konzumační část restaurace byly naskladněny předměty nesouvisející s provozovanou činností - např. stavební míchačka, boty, oděvy a další - a byly zde zjištěny zcela neakceptovatelné hygienické podmínky.

 

V jedné z místností zázemí inspektoři ve stísněném prostoru zjistili přítomnost osmi živých kachen, vedle kterých na vzdálenost cca jednoho metru bylo umístěno další vykrvené kachní tělo a to v těsné blízkosti úložiště pytlů s dřevěným uhlím. Pod dřezem se nacházela velká plastová nádoba se zbytky zeleniny a vnitřností včetně obsahu žaludků.  Stěny nádoby byly znečištěny zbytky peří. Po vyndání bylo zjištěno, že se v této nádobě nacházely vnitřnosti od 38 kusů drůbeže.

 

V provozovně byly dále silně znečištěné povrchy pracovních ploch, pracovního náčiní a podlah.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že kromě vysokého rizika kontaminace připravovaných pokrmů dále inspektoři zjistili provozování nelegální porážky a proto byli k součinnosti na místo přivolání i pracovníci Městské veterinární správy v Praze.

 

Prostory nesplňovaly podmínky, které umožňují bezpečnou manipulaci s potravinami, pokrmy a surovinami, proto byl ze strany SZPI uložen výše uvedený zákaz užívání prostor a s kontrolovanou osobou bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

zdroj: SZPI

GEEN Nejvstřícnější bankou za III. čtvrtletí roku 2016 se stala Fio banka

V projektu klientského ratingu GEEN Vstřícná banka se Nejvstřícnější bankou třetího čtvrtletí roku 2016 stala Fio banka. Fio banka obsadila poprvé v tomto roce první místo před Air Bank,Equa Bank, UniCredit Bank a Komerční bankou.

Fio banka poprvé v roce 2016 na prvním místě

Fio banka dosáhla prvního místa poprvé v tomto roce. V prvním i druhém čtvrtletí totiž zaostala za první Air Bank, která má zatím nejlépe vykročeno k získání prvního titulu GEEN Nejvstřícnější banky roku 2016. O definitivním vítězi však rozhodne poslední čtvrtletí tohoto roku.

Fio banka získala ve třetím čtvrtletí od odborné poroty, serveru Bankovní poplatky a veřejnosti celkové hodnocení 83,48 procentního bodu. Proti předchozímu čtvrtletí si tak banka polepšila o 3,3 procentního bodu.

Pořadí TOP 10 bank ve III. čtvrtletí 2016

Pořadí

Banka

Hodnocení

1.

Fio banka

83,48

2.

AirBank

81,1

3.

Equa bank

78,68

4.

UniCredit Bank

72,09

5.

Komerční banka

71,04

6.

Moneta Moeny Bank

70,25

7.

mBank

69,5

8.

Zuno

68,8

9.

Sberbank

67,77

10.

ČSOB

66,78

Zdroj: www.vstricnabanka.cz

Klamavá označení dovozových jablek

Inspekce zjistila v tržní síti dovozová jablka s pesticidem a klamavým označením původu

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v distribuční síti společnosti Globus ČR, k.s. výskyt jablek odrůdy Paula Red, která obsahovala nadlimitní množství látky - pesticidu chlorpyrifos.

Laboratorní analýza prokázala přítomnost pesticidu v nadlimitním množství 0,076 mg/kg, přičemž legislativně přípustná hranice činí 0,01 mg/kg. Inspektoři odebrali předmětné vzorky v provozovně Globus ČR, k.s., na ulici Poděbradská 293, v Pardubicích.

 

Jablka byla navíc spotřebitelům nabízena jako česká (na regálové etiketě), ale došetřením u dodavatele se zjistilo, že byla původem z Polska a docházelo tak zároveň ke klamání spotřebitele prostřednictvím informace o zemi původu.

 

Inspekce po došetření případu s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení sankce.

 

Zdroj: SZPI

Falšovaný slunečnicový olej z trhu

SZPI nařídila stažení falšovaného slunečnicového oleje z trhu

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila klamání spotřebitele u maďarského rostlinného oleje Vénusz - Jedlý olej rostlinný, jednodruhový slunečnicový olej, objem 1l.

 

Laboratorní analýza prokázala, že se nejedná o jednodruhový slunečnicový olej, jak bylo uvedeno na obalu v názvu výrobku. Rozborem zjištěné hodnoty mastných kyselin potvrdily, že olej nebyl získán výhradně ze slunečnicových semen. Příměs jiného než slunečnicového oleje tvoří řádově desítky procent v daných spotřebitelských baleních. Označení výrobku tak uvádí spotřebitele v omyl.

 

Olej SZPI odebrala v distribuční síti společnosti AHOLD Czech Republic a.s., byl označen datem minimální trvanlivosti do 10. 06. 2017 a jeho výrobcem a dovozcem byla společnost Bunge Zrt., 1134 Budapest, Váci út 33., Maďarsko.

 

Inspekce kontrolované osobě nařídila stažení předmětné šarže z trhu a provedení laboratorních analýz u následující šarže na vlastní náklady.

 

SZPI s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení pokuty.

 

zdroj: SZPI

Nekalým praktikám na úvěrovém trhu brzy odzvoní.

Zmírní se i sankce za nesplácení.

Omezení nekalých praktik u nebankovních subjektů, možnost výhodnějšího předčasného splacení dluhu, důraz na odbornou kvalifikaci obchodních zástupců, či mírnější postihy při nesplácení úvěrů. V prosinci začne platit nový Zákon o spotřebitelském úvěru, který mění podmínky všech úvěrů, nově včetně těch na bydlení. Raiffeisen stavební spořitelna je jedním ze subjektů, které se změnami danými evropskou směrnicí řídí v předstihu.

 

Větší ochrana lidí, kteří se rozhodli vzít si úvěr, a zvýšení důvěryhodnosti trhu úvěrových služeb – to má zajistit nový Zákon o spotřebitelském úvěru, který vstoupí v platnost 1. prosince tohoto roku. Původně měl platit už od 21. března, stát však implementaci veškerých změn daných evropskou směrnicí do tohoto termínu nestihl.

 

Klasické hotovostní úvěry, nákupy na splátky či úvěry na bydlení - všechny typy spotřebitelských úvěrů budou nově upraveny jedním zákonem. Ten stanoví podmínky pro získání podnikatelského oprávnění, minimální odbornou kvalifikaci obchodních zástupců, proces registrace subjektů poskytujících úvěry a dohled nad těmito subjekty. Dojde k narovnání podmínek pro bankovní a nebankovní poskytovatele úvěrů, pro které dosud neplatila stejná pravidla. Všechny tyto kroky mají zvýšit důvěryhodnost českého úvěrového trhu.

 

„Motivací ke změně zákona byla mj. informační nerovnost mezi poskytovateli úvěrů a lidmi, kteří se rozhodli vzít si úvěr. Implementace směrnice do našeho práva je určitě krokem vpřed. V české společnosti je totiž poměrně nízká úroveň finanční gramotnosti, kvůli které lidé financují třeba rekonstrukce spotřebitelskými úvěry s vysokými úroky,“ říká Lenka Molnárová, tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.

 

 

Co se od prosince například změní?

 

 • Spotřebitelé budou moci kdykoliv splatit svůj dluh. Poskytovateli zaplatí jen tzv. účelně vynaložené náklady, které mu vznikly v souvislosti s předčasným splacením. Zákon také omezuje výši sankcí za pozdní splátku úvěru. Navíc, pokud se člověk ocitne v těžké životní situaci, například dlouhodobě onemocní, může zcela zdarma předčasně splatit celý úvěr.

 

 • Pro bankovní i nebankovní poskytovatele úvěrů budou platit podobná pravidla. Všichni poskytovatelé budou muset své obchodní zástupce registrovat u ČNB a ověřit jejich důvěryhodnost a odbornou způsobilost. „Požadavky na odbornou způsobilost i důvěryhodnost našich obchodních zástupců, které od prosince budou pro všechny povinné, aplikujeme v podobném rozsahu už delší dobu. Klienti tak mají jistotu, že jim vždy poradí profesionál, který má potřebné vzdělání, prošel specializovanými testy na znalost úvěrové problematiky, je bezúhonný a není v úpadku,“ uvádí Pavel Vrzáček, ředitel interního odbytu Raiffeisen stavební spořitelny.

 

 • Zákon dále posiluje odpovědnost poskytovatelů při poskytování úvěrů. Ti budou muset prověřovat schopnost splácet u jejich klientů ještě lépe než doposud. Má tak být zaručeno, že úvěr dostane opravdu jen ten, kdo bude zvládat splácet bez problémů. Kdyby poskytovatel klienta dostatečně neprověřil, smlouva o úvěru může být prohlášena za neplatnou a spotřebitel nebude muset platit úroky a dokonce dostane již zaplacené úroky zpět. Jistinu by pak splácel podle svých možností.

 

 • Zákon dále upravuje informační povinnost, a to jak před uzavřením úvěrové smlouvy, tak v průběhu splácení úvěru. Poskytovatelé také budou muset uvádět na jednotném formuláři celkovou roční sazbu nákladů (RPSN), která slouží jako ukazatel pro porovnání jednotlivých nabídek. „Novou regulaci jsme vzali i jako příležitost věci zjednodušit, např. naše smluvní dokumentace bude splňovat všechny zákonné požadavky a přitom bude poloviční a přehlednější. Samozřejmostí je uvádění RPSN, díky které člověk přesně ví, kolik za úvěr celkem zaplatí,“ doplňuje Pavel Vrzáček.

 

Co ti, kteří si vzali úvěr před 1. prosincem?

Nový zákon se v některých případech může vztahovat i na úvěry, které už lidé splácejí. Pokud se člověk dostane do prodlení se splácením úvěru, použije se po 1. prosinci výklad nového zákona, který je v porovnání s předchozím mírnější. Do režimu nové právní úpravy se úvěr na bydlení automaticky překlopí také tehdy, kdy klientovi skončí tzv. období fixace.

 

Zdroj: http://www.rsts.cz/

Doplňku stravy Tercon Skin Care chybí přes 98% slibované dávky vitamínu B2

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se průběžně věnuje intenzívní kontrole jakosti a bezpečnosti doplňků stravy. Falšování neobvyklého rozsahu inspektoři aktuálně zjistili u výrobku TERCON Skin Care mimořádný, vitamin skupiny B,  s označením data použitelnosti do 01. 01. 2018, výrobce: TERCON s.r.o.; Sudoměřská 901/24, 130 00 Praha 3. Výrobce na obalu mj. uvedl obsah vitamínu B2 – 0,5mg/tobolka, laboratorní rozbor odebraného vzorku ale potvrdil množství pouze 0,00804mg/tobolka. Skutečný obsah vitamínu B2 tak představoval pouze 1,61% obsahu deklarovaného výrobcem na obalu.

 

SZPI odebrala předmětný vzorek v provozovně společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. v Praze - Hostivaři a neprodleně zakázala uvádět závadnou šarži do oběhu. S kontrolovanou osobou inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty.

zdroj: SZPI

Falešný revizor

SZPI upozorňuje na falešného inspektora

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozorňuje provozovatele společného stravování, v návaznosti na informaci Hygienické stanice hl. m. Prahy, že na území Prahy se pohybuje osoba, která bez jakéhokoli pověření vystupuje jako inspektor SZPI. Dotyčný se v podnicích společného stravování představuje jako Bc. Pavel Koudný a v provozovnách odebírá vzorky, dosud se nepokusil „vybrat pokutu“. Provozovatelům sděluje, že pracuje na zakázku SZPI jako subdodavatel - soukromá firma. Na provozovnách nezanechává protokoly o kontrole a při vyzvání předkládá průkaz Ústavu pro kontrolu hygieny a potravin.

 

SZPI důrazně upozorňuje všechny provozovatele podniků společného stravování, že k výkonu kontroly využívá výhradně kmenové zaměstnance a s externisty pro tuto činnost nespolupracuje. Inspektoři SZPI se při zahájení kontroly vždy prokáží služebním průkazem s fotografií a pověřením k výkonu kontrolní činnosti. Při odběru vzorku inspektor SZPI vždy u provozovatele zanechá příslušný Záznam o odběru vzorku. Veškeré pokuty SZPI ukládá ve správním řízení, ve kterém rozhoduje ředitel inspektorátu, tj. inspektoři nikdy neinkasují hotovost přímo při výkonu kontroly. V případě přetrvávajících pochybností je možné totožnost ověřit i telefonicky na místně příslušném inspektorátu.

Při zaznamenání činnosti falešného inspektora SZPI doporučuje informovat Policii České republiky.

 

zdroj: SZPI

Mleté maso se salmonelou

SZPI varuje: vepřové mleté maso se salmonelou z Polska v síti Lidl

 

V rámci průběžných intenzívních kontrol bezpečnosti potravin Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila nebezpečnou potravinu Vepřové mleté maso 100% v balení 500 g, označení šarže: 211, datum použitelnosti: 04.08.2016, výrobce: Zaklady Miesne Henryk Kania S.A., Oddzial w Mokrsku, Mokrsko 343, 98-345 Mokrsko, země původu: Polsko. Laboratorní analýza u výrobku potvrdila kontaminaci bakteriemi rodu Salmonella.

 

Inspekce předmětnou šarži potraviny odebrala v síti společnosti Lidl Česká republika v.o.s. Vzhledem ke skutečnosti, že výrobek byl označen údajem „spotřebujte do: 4. 8. 2016“, v tržní síti se již nenachází. SZPI však důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít výrobek doma v zamrazeném stavu, aby jej nekonzumovali. Případné zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv.

 

Inspekce s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení sankce a v intenzívních kontrolách tržní sítě bude nadále pokračovat.

zdroj: SZPI

Falšované masné výrobky z dovozu

Další falšované výrobky z dovozu

při aktuálních kontrolách inspektoři Stání zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) odebrali vzorky masných výrobků, u kterých chyběla část obsahu masa oproti informaci na obalu, v mase byla zjištěna přítomnost vody nepřiznané na obalu, nebo byl zaměněn druh masa. Jedná se o následující potraviny v distribuci zejména významech obchodních řetězců:

 

Werblinski - Konzerva s krůtím masem v balení 110g a s označením data minimální trvanlivosti do 10. 8. 2017, výrobce: Zaklady Miesne Werblinski Sp. z o.o. Debnialki Kaliskie 22, 62-800 Kalisz, Polsko. Výrobce na obalu deklaroval obsah masa 59%, laboratorní rozbor ale určil skutečný obsah masa na 46,7% a informace na obalu potraviny tak byla klamavá. Závadná šarže se nacházela v distribuci společnosti Kaufland Česká republika v.o.s.

 

KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZEK bez kosti a kůže, hluboce zmrazený, v balení 0,5kg a s označením data minimální trvanlivosti do 9. 3. 2017, šarže 20150309  a 13. 4. 2017, šarže 20160413, výrobce: IRSAHÚS Kft. ALBERTIRSA HOMOKRÉSZ II, země původu: Maďarsko. Výrobce na obal neuvedl žádnou informaci o přítomnosti přidané vody a spotřebitel se tak mohl domnívat, že se jedná o čistou svalovinu. Laboratorní analýza hodnotící poměr bílkovin a vody ale prokázala přítomnost vody v množství nad přirozené hodnoty vody ve svalovině. Výrobce tak klamal spotřebitele. Výrobek se nacházel v distribuci společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.

 

PIKOK Chalupářské vepřové maso, v balení 300g s označením data minimální trvanlivosti do 2. 3. 2018, šarže L2852, Výrobce: PAMAPOL S.A., ul. Wieluńska 2, 97-438 Rusiec, Polsko. Výrobce na obalu uvedl obsah masa v hodnotě 89%, laboratorní analýza ale stanovila podíl masa na 77,1%, etiketa tak klamal spotřebitele ohledně skutečného obsahu masa. Potravina se nacházela v distribuci společnosti LIDL Česká republika v.o.s.

 

BEST-Šunková Delikatesa KRŮTÍ, v balení 120g, s označením data minimální trvanlivosti do 16. 2. 2019, dovozce: LASKA Dalboss, spol. s r.o., Wichterlova 10, 182 00 PRAHA 8, ČR, země původu: Polsko. Výrobce na obalu uvedl ve složení pouze krůtí maso, laboratorní analýza ale potvrdila i přítomnost nedeklarovaného masa vepřového a informace na obalu tak uváděla spotřebitele v omyl ohledně druhu použitého masa. Inspekce nevyhovující vzorek odebrala u prodejce Hoan Nguyen Van, 168, 79812 Vrbátky, který ji dle dokumentace koupil v provozovně spol. Kaufland Česká republika v.o.s.

 

BEST-Šunková Delikatesa KUŘECÍ, v balení 120g, s označením data minimální trvanlivosti do 23. 12. 2017, dovozce: LASKA Dalboss, spol. s r.o., Wichterlova 10, 182 00 PRAHA 8, ČR, země původu: Polsko. Výrobce na obalu uvedl ve složení pouze kuřecí maso, laboratorní analýza ale potvrdila i přítomnost nedeklarovaného masa vepřového a informace na obalu tak uváděla spotřebitele v omyl ohledně druhu použitého masa. Inspekce nevyhovující vzorek odebrala u prodejce Hoan Nguyen Van, 168, 79812 Vrbátky, který ji dle dokumentace koupil v provozovně spol. Kaufland Česká republika v.o.s.

 

SZPI nařídila stáhnout dosud nevyprodané závadné šarže z tržní sítě a zahájí s kontrolovanými osobami správní řízení o uložení pokuty.

 

Zdroj: SZPI

Falšovaný džem

Falšovanému džemu chyběla třetina ovoce, řetězec Norma jej musí stáhnout

 

Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti NORMA k.s., aby ze všech poboček řetězce Norma stáhla nevyhovující potravinu Sauerkirsche konfitüre extra  (pozn.: višňový džem extra) s označením data minimální trvanlivosti do 11.06.2017, Vyrobeno pro NORMA,D-90257 Nürnberg, země původu: Německo.

 

Označení potraviny „extra džem“ je zákonný název chráněný vyhláškou 157/2003 Sb., která zde stanovuje minimální podíl ovocné složky na 45% obsahu balení, výrobce zároveň na obal uvedl informaci "vyrobeno z 45 g ovoce na 100 g". Laboratorní analýza ale v předmětné šarži džemu stanovila podíl ovocné složky pouze na 30,6% a informace na obalu uváděla spotřebitele v omyl.

 

Na základě uvedeného zjištění SZPI nařídila, aby prodejce neprodleně stáhnul předmětnou šarži džemu z celé své tržní sítě a inspekce s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Zdroj: SZPI

Více článků...


region

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI