Rádi bychom rozšířili a dále zkvalitňovali naše služby. Budeme rádi, když naše snažení podpoříte jakýmkoliv darem na

účet č. 5314555001/5500

V případě zájmu o vystavení potvrzení daru se na nás neváhejte obrátit.

vyhledávání
Fér podnikatel

přihlášení člena
nové členství
Anketa
Už jste někdy naletěli?
 

Aktuálně

 

Vážení spotřebitelé,

 
snažíme se vylepšovat naše služby. V současné době klademe důraz na komunikaci se spotřebitelem, abychom dosáhli co nejkvalitnějších
výsledků.

V současné době realizujeme projekt z programu Magistrátu hlavního města Prahy. Jeho hlavním cílem je především pomoc obětem kriminality v

hlavním městě a také zlepšení ochrany zvlášť zranitelných obětí se zvláštním zacházením, a přispět k otevřenosti a pomoci.

 

V rámci přednášek pořádá Spotřebitel net "Prevenci kriminality ".
Přednášky jsou určeny pro seniory,  dětí z dětských domovů a dětí ze základních škol s poruchou chování.
Zájemci o tyto semináře se mohou přihlásit  prostřednictvím
e-mailu:          spotrebitel@spotrebitel.net
či po telefonu. na tel. číslo 603791093

Všechny naše semináře jsou zcela zdarma a školí naši zkušení zástupci

S pozdravem
ředitelka Spotrebitel net

 

 

Telefonní kontakt na naše Sdružení:
                                                               tel: + 420 603 791 093 a 775 476 080

___________________________________________________________________________________

Jak se připojit k hromadnému trestnímu oznámení na IFP + sledujte aktuální
vývoj v kauze hromadného trestního oznámení IFP – pravidelně aktualizováno

o nás

Význam našeho loga

Kruh, okolo symbolizuje koncentraci, jednotu, zaroveň je otevřený všem, nahrazuje pismeno C jako "centrum" pro spotřebitele. Výplň uvnitř naznačuje pismeno S, poněvadž se jedná o "Spotřebitele", zaroveň naznačuje symbol otazniku (spotřebitel u nás dostane odpověď na otázky), oba symboly dohromady tvoří stylizované ucho, budeme naslouchat všem prosbám a stižnostem, spolu s názvem organizace má celkový tvar "kliče", jako kliče k řešeni problému všech spotřebitelů.

O nás

Posláním sdružením je ochrana práv spotřebitelů.Cíle sdružení budou naplňovány zejména shromažďováním a šířením informací souvisejících s obranou spotřebitele, vzděláváním spotřebitelů, poradenskou činností a odbornou publikační činností.

Sdružení je občanským sdružením založeným podle zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů.

Cílem Sdružení je prosazování a obhajoba zájmů a práv spotřebitelů,podpora evropské integrace, vytváření a posilování právního vědomí občanů v oblasti obrany spotřebitele s využíváním všech dostupných forem.

Sdružení může vyvíjet podnikatelské aktivity v souladu s platnými právními předpisy.

Činnost Sdružení se zaměřuje v oblasti ochrany spotřebitelů.

Zejména na:

- prosazování a obhajování práv a požadavků spotřebitelů vůči orgánům státu a podnikatelským subjektům.

- zajišťování spotřebitelského informačního servisu, formou elektronickou, tištěnou, sdělovací technikou a pod...

- vykonávání právní a poradenské služby pro členy Sdružení a občany

- organizování výchovných a vzdělávacích aktivit v oblasti obrany spotřebitele a v oblastech s problemetikou souvisejících, zejména pak formou seminářů, sympozií,kongresů a pod..., za pomoci publikací, sdělovací techniky, společenských akcí atd...

- pomoc při vyřizování oprávněných stížností spotřebitelů.

- podávání podnětů zákonodárným orgánům a příslušným orgánům veřejné správy v oblasti ochrany zdraví a ekonomických zájmů spotřebitelů.

- spolupráci s tuzemskými nevládními organizacemi

- spolupráci se zahraničními nevládními organizacemi

- podání návrhů na zahájení řízení u soudu o zdržení se protiprání jednání ve věci obrany spotřebitelů, včetně oprávnění být účastníkem takového řízení.region

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI